عکاسی محیطی رستوران ملل شاندیز

عکاسی رستوران مانند حوزه های دیگر عکاسی، قوانین و اصول خاص خود را دارد. مثلا زمانی که از خوراکی ها و نوشیدنی های رستوران عکس گرفته می شود باید دیزاین و طراحی منحصر بفردی رعایت شود. این نکته نباید فراموش شود که، عکس ها باید در محیط همان رستوران گرفته شوند، تا برای مشتریان فضا و محیط حاکم بر آنجا به روشنی مشخص شود.