طراحی گرافیک تبلیغاتی کمپین نوروزی آجیلمونه

طراحی و اجرای پوستر و گرافیک های تبلیغاتی برای شبکه های اجتماعی و تبلیغات محیطی آجیل و خشکبار برادران حسینی